OCR и обработка - Nina & Leon Dotan.  http://ldn-knigi.lib.ru   (ldn-narod.ru)    10.2004

 

 

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

 

Микалоюс  Константинас  Чюрлёнис

1875 - 1911

 

 

 

Tekstas iš  Katalogo:   Antanas Venclova 'M. K. Čiurlionis - dailininkas'

Вводная статья к каталогу картин: Антанас Венцлова  'М. КЧюрлёнис - художник   

http://ldn-knigi.lib.ru/Lietuva/Ciurlion/Ciurlionis.zip

 

 

 

 32  Reprodukcijos

32  Репродукции

(Format  jpg, 125 - 290 Kb)

 

 

Tiesa

Истина

1

Ramybė

Покой

2

Bičiulystė

Дружба

3

Miškas

Лес

4

Laivas

Корабль

5

Saulės sonata. Allegro

Соната солнца. Аллегро

6

Saulės sonata. Andante

Соната солнца. Анданте

7

Saulės sonata. Scherzo

Соната солнца. Скерцо

8

Saulės sonata. Finale

Соната солнца. Финал

9

Iš 'Žiemos' ciklo

Из цикла 'Зима'

10

Iš 'Žiemos' ciklo

Из цикла 'Зима'

11

Iš 'Pavasario' ciklo. Varpinė

Из цикла 'Весна' Колокольня

12

Pasaka. Triptikas II dalis

Сказка. Триптих, часть II

13

Pasaka. Triptikas III dalis

Сказка. Триптих, часть III

14

Fuga

Фуга

15

Iš 'Zodiako ženklų' ciklo. Jautis

Из цикла 'Знаки зодиака'. Телец

16

Iš 'Zodiako ženklų' ciklo. Mergelė

Из цикла 'Знаки зодиака'. Дева

17

Iš 'Zodiako ženklų' ciklo. Šaulys

Из цикла 'Знаки зодиака'. Стрелец

18

Pavasario sonata. Allegro

Соната весны. Аллегро

19

Pavasario sonata. Andante

Соната весны. Анданте

20

Pavasario sonata. Scherzo

Соната весны. Скерцо

21

Pavasario sonata. Finale

Соната весны. Финал

22

Karalių pasaka

Сказка королей

23

Pilies pasaka

Сказка о замке

24

Jūros sonata.  Allegro

Соната моря. Аллегро

25

Jūros sonata.  Andante

Соната моря. Анданте

26

Jūros sonata.  Finale

Соната моря. Финал

27

Žvaigždžių sonata. Allegro

Соната звезд. Аллегро

28

Žvaigždžių sonata. Andante

Соната звезд. Анданте

29

Auka 

Жертва

30

Žemaičių kryžiai

Жемайтийские кресты

31

Žemaičių kapinės

Жемайтийские кладбище

32

 

 

Страницы на литовском о М. К. Чюрлёнисе  -    http://www.licejus.lt/ciurlionis/T_1905.htm           http://www.licejus.lt/ciurlionis/T_1907.htm

 

http://ldmuziejus.mch.mii.lt/Naujausiosparodos/MKCiurlionis1.en.htm

 

 

Šito darbo pašventimas: 

Liudui Griniui,  jaunystes  draugui, kuris mane 1970 metais supažino su Čiurlionio kuryba.