HOME

Lietuviškos  knygos  

(Литовские   книги)

 

 


Pradėta - 07.2003  (Biblioteka nuo  22.02.2001)

 

Leonas-Liova Rabinovičius  iš Šiaulių

 


Trumpai mano “istorija”:

 

prieš daug daug metų,  (beveik prieš 50 metų) nupirko man motinėlė porą knygų, ir jos dabar, jau

30 metų keliauna su manim po pasauly...

Nuo jų ir noriu pradėti savo lietuviška interneto bibliotekos skyrių. 

Gali būti dar vienas turės tiek džiaugsmo kaip ir aš tada...

Jei pastebėsite gramatines  klaidas prašau parašyti, jau daug metų neturėjau galimybes rašyti lietuviškai. 

Prašau rašyti -   ldn-knigi@mail.ru

 

 

Pora įdomių linkų:

 

Ieškoti Lietuvoje  - http://www.search.lt/


Telefonai Europoje  - http://www.telefonbuch.com/europe.htm

Laikraščiai, žurnalai visame pasaulyje - http://www.onlinenewspapers.com/


Lietuvos spauda - http://www.mb.vu.lt/www/liet/period.html


Skelbimai Lietuvoje - http://skelbimas.lt/index.htm


Žydai Lietuvoje -  http://litvakai.mch.mii.lt/   

 

 

 

 

 

APIE  PASAKAS.....

 

http://www.slauga.lt/Naujienos/pasakos.html :

“..Pasakos vaikui – pažinimo šaltinis. Jos pamoko, ugdo dėmesį, lavina kalbą. Mokslininkų įrodyta, kad bendravimas kalbant, skaitant ir dainuojant turi tiesioginę įtaką smegenų vystymuisi. Sistemingas skaitymas balsiai yra esminis faktorius, paspartinantis vaiko mokymąsi skaityti. Skaitymas palengvina ir pirmuosius žingsnius mokykloje. Be to, tėvai, kurie garsiai skaito savo vaikams, stiprina tarpusavio ryšius, skatina vaikų emocinį ir intelektualinį vystymąsi. Suaugusieji dažnai prisimena savo tėvelius ar senelius, kurie jiems sekė ar skaitė pasakas...”

 

 

 

 

Planai - Naujienos:


Apie  Formata  DjVu -  skaityti čia:    «Ссылки‑советы» 

 

Mikolajus Radvilla Našlaitėlis  “Kelione į Jeruzalę”  

Vilnius, 1990

Pirmą kartą lietuviškai, originalas tur but lenkų kalba (arba lotyniškoje?)

- pirmas leidimas - 1601 metas (Kelionė buvo 1582-1584 metais)
"Ar turėjo lietuviai kūrinį, kuris būtų tapęs bestseleriu Europoje? Kad ir kaip norėtume atsakyti "na ir kas, kad neturėjom, - ką ta Europa supranta tikroje literatūroje", tai būtų neteisybė. …XVI - XVII a. sandūra. Vienas mėgstamiausių skaitinių Europoje - ne kas kita, o Lietuvos didiko, atsivertėlio iš reformacijos į katalikybę, Nesvyžiaus kunigaikščio Radvilos Našlaitėlio piligrimystės į šventąsias vietas aprašymas.

Belieka tik mestelti kepures į viršų ir tris kartus sušukti - valio! - vis dėlto jie mus pripažino. O paskui susirasti šią knygą, kad žinotume, kuo gi konkrečiai girtis prieš vakarų kaimynus...".  (http://www.skaityta.lt/)
Knyga duota formatu *.tif (Originalas) skaityti visu geriausia su programa IrfanView (yra be mokėjimo internete), pradėti nuo 001.tif

ir tuoliau skaityti...   10 x 0,9-1,1 Mb

Nasl_1.zip    Nasl_2.zip    Nasl_3.zip    Nasl_4.zip    Nasl_5.zip
Nasl_6.zip     Nasl_7.zip     Nasl_8.zip    Nasl_9.zip    Nasl_10.zip
Arba visa kniga (be nuotrauku)  formate DjVu - 1,5 MB    (apie formata DjVu ziureti cia: http://ldn-knigi.lib.ru/Silki.htm)   


Visos nuotraukos, knygos pradžia.
Zip 990 Kb

Papildoma informacija iš interneto: apie Radvilų šeimą ir autorių.  Zip 35 Kb

Apie knygą, trumpai   HTM-7 Kb
Радвила Микалоюс Криступас (Сиротушка)  -на лит.
Путешествие в Иерусалим (1582-1584 г.г.)
Вильнюс, 1990 г.
Беcтселер того времени, с 1601 г.

 

Kas žino vokiečių kalba, gali paskaityti panašius pasakojimus:
„Wege nach Zion“ 

Reiseberichte und Briefe aus Erez Jissrael in drei Jahrhunderten (1523-1768)“
Berlin,  1935
Link:  http://ldn-knigi.lib.ru/JUDAICA/Wege_Zion.zip
žiūrėti pas mus
ir kitas knygas vokiškai:  http://ldn-knigi.lib.ru/Judaic-D.htm


Zenonas Ivinskis "Lietuvos valstybingumo išplėtimas slavų erdvėje"   
Gediminaičių šešių dešimtmečių pastangos (iki 1408)
Atspaudas iš "Tautos Praeitis"  T.I, kn. 4,  Chicago, 1962 m.
Зенон Ивинский «Расширение границ государственности Литвы в землях славянских»  

DjVu – 294 Kb


 

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis - 32  Reprodukcijos     

Antanas Venclova: “M. K. Čiurlionis - dailininkas” (rusų ir lietuvių kalboje)

Микалоюс  Константинас  Чюрлёнис32  Репродукции

Вводная статья к каталогу картин: Антанас Венцлова  «М. К. Чюрлёнис –художник»   

Большой дополнительный материал , фотографии  Чюрлёниса. (на русском)

Zip 185 Kb

Katalog  HTM - 35 Kb  (на русском и литовском)

см. тоже:  Феликс Розинер  „Гимн Солнцу» - М. К. Чюрлёнис

Москва,  1974 гhttp://ldn-knigi.lib.ru/Rasnoe.htm

 

V. Haufas „Pasakos“ 

Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956 metai  

vertė iš vokiečių kalbos  - J. Balčikonis

su retomis iliustracijomis, 318 puslapių

HauPas1.zip   -  572 Kb,  pradžia iki 24 puslapio  (atnaujinta 03.2007, nauji paveikslai!)

HauPas2.zip   -  781 Kb     HauPas3.zip   -  240 Kb   (iki puslapio105-ki)   (atnaujinta 03.2007, nauji paveikslai!)

В. Гауф «Сказки» (на литовском)
HauPas4.zip           HauPas5.zip      HauPas6.zip   (iki puslapio 203)   

HauPas7.zip      HauPas8.zip  (Iki galo!)     

“Lietuvos žmonių genocidas nacių ir sovietų okupacijose”

Konferencijos medžiaga, 1993.06.12

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga

Kaunas, 1994 m.

«Геноцид над  населением Литвы во времена оккупации ее

Советским Союзом и нацисткой Германией» (на литовском)

Материалы конференции – частично также на английском и немецком языках.

1 - 1,1 Mb       2 – 1,3 Mb      3 – 1,7 Mb      4 – 1,8 Mb

5 – 1,7 Mb      6 – 1,7 Mb

 

Straipsniai: 

Valentinas Brandišauskas  „Lietuvos žydų žudynės lietuvių ir žydų santykių kontekste“

(Lietuvos žydų žudynių byla: Dokumentų ir straipsnių rinkinys. Sudarė Alfonsas Eidintas)

Juozas Starkauskas  „Dvigubas žurnalo „Laisvės kovų archyvas“

Liet_Zyd_Rezen.htm  - 36 Kb

 

Статья

«Первая акция в Шяуляйском гетто»  (на русском и литовском)     

Автор - Фаня Рабинович  (со снимками, дополнительным материалом)

Убийство евреев Литвы (города Шяуляй) в деревне Кужяй во время II-рой Мировой Войны.

Apie Šiaulių žydų  žudynes Kužiuose karo metu, su fotografijomis. (Lietuviu ir rusu kalboje)

HTM-40Kb,    Apie Holocausta Lietuvoje, trumpai -  HTM-15 Kb


Материал об уничтожении гражданского населения (в основном евреев) нацистами и литовскими партизанами в Литве, в 1941 году.   

Источник – книга на немецком: «Schöne Zeiten, Judenmord aus der Sicht der Täter und Gaffer."

HTM - 12Kb


Solomonas Atamukas  “Lietuvos žydų kelias”   
Nuo XIV amžiaus iki XX a. pabaigos, Vilnius, 1998 m. (420 pusl., daug fotografijų)

Dr. S. A. – istorikas, 70 metų gyveno Lietuvoje, 1990 metais išvažiavo į Izraelį.

1990 metais išleido knygą “Žydai Lietuvoje”, (150 pusl.) žydų, rusų kalba.
Kas nežino Lietuvos žydų istorijos - nežino ir  visos Lietuvos istorijos... tai supratau perskaitęs 1982 metais
USA atspausdinta knygą:  "Lietuvos Istorija" red. A. Šapuoka, kopia leidinio - Kaunas, 1936 m. (L. Dotan)
(išleido Akademinio Skautų Sąjūdžio Vydūno jaunimo fondas)

Соломонас Атамукас  "Путь евреев Литвы "   (на литовском)
Nuotraukas-paveikslus iš knygos duodu atskirai:
Knyga - 
1. DjVu-1,4 Mb      2. DjVu - 1,3 Mb      3. DjVu - 1,4 Mb      (apie Formata  djvu - http://ldn-knigi.lib.ru/Silki.htm)
Visi paveikslai (jpg):  LZK_Fot1.zip    LZK_Fot2.zip    LZK_Fot3.zip    LZK_Fot4.zip  (po 2,5 Mb)


  
Dž. Sviftas „Gulivero kelionės“

Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957 metai

su senomis iliustracijomis

vertė iš anglų kalbos  - J. Balčikonis

 

 

Naujesnės knygos:

 

Tomas Venclova  „Lietuva pasaulyje“  Publicistika      

Akademinės Skautijos Leidykla,    Chicago Illinois - 1981
Spaudė "Draugo" spaustuvė   (290 puslapių)
Томас Венцлова  "Литва в мире"
knyga   DjVu- 1,2 Mb
Autorius, fotografija    jpg 85 Kb
Turinys  1.       2.

Tomas Venclova priklauso tam siauram XX a. išeivių iš Rytų Europos ratui, priskiriamas prie tokių poetų kaip Jozefas Brodskis ar Česlovas Milošas,
kurie darė įtaką pasaulinei poezijai - dalyvavimu ir atsiskyrimu, moraliniu rūpesčiu ir meniniu meistriškumu praplėtė jos erdves.